ضمانت و پشتیبانی

کلیه کالاهای ارائه شده اصلی بوده و تولید کارخانه سازنده اصلی می باشد و از لحاظ فنی و ظاهری کاملاً بررسی شده و فاقد هرگونه ایرادی بوده است. شرکت این اطمینان را به مشتریان خود می دهد که کلیه کالاها قبل از ارسال از لحاظ فنی و ظاهری توسط کارشناسان شرکت نیز مجدداً بررسی شده تا کالا سالم در اختیار مشتری قرار بگیرد.

در راستای رضایتمندی مشتریان شرکت این اطمینان و آگاهی را به مشتریان خود می دهد که کارشناسان شرکت آمادگی دارند، پاسخگوی سؤالات فنی و تخصصی شما باشند، تا هیچگونه مشکلی در انتخاب کالا و نیز استفاده از آن نداشته باشید.