روشهای ارسال

فروشگاه سفارشات مشتریان را از طریق شرکت تیپاکس و پست جمهوری اسلامی ایران و هم چنین پایانه مسافربری (از طریق اتوبوس های مسافربری) ارسال می نماید. مشتریان می توانند در مرحله تکمیل سفارش، از بین روشهای ارسال ممکن یک روش را به دلخواه انتخاب نمایند. انتخاب هر یک از روشها به منزله آگاهی از قوانین و شرایط آن شرکت می باشد.


نکات مهم در زمان ارسال کالا توسط شرکتهای پستی

در مواردی که ارسال توسط شرکتهای پستی انتخاب می گردد، هزینه قبل از ارسال به فاکتور مشتری اضافه می گردد. در این روش مسئولیت فروشگاه تحویل سفارش بصورت صحیح و سالم به شرکت پستی در حداقل بازه زمانی و ارسال کد پیگیری برای مشتری می باشد. در این موارد فروشگاه مسئولیتی در قبال تاخیر در ارسال یا مشکلات احتمالی آن ندارد. فروشگاه گزینه بسته بندی سفارشی (که شامل پوشش های اضافی در بسته بندی می باشد) را نیز برای اطمینان خاطر بیشتر مشتریان به هر روش ارسال اضافه نموده است.

این نکته را نیز باید مدنظر قرار دهید که سفارش بسته های پستی باید قبل از ساعت ۱۰صبح توسط مشتری تکمیل گردد تا شرکت بتواند بسته را در همان روز سفارش به اداره پست تحویل دهد، درغیر اینصورت کالا با یک روز تاخیر ارسال می گردد.

مجددا یادآوری می گردد که مشتریان هنگام دریافت کالا از شرکتهای پستی می بایست صحت و سلامت بسته بندی را چک، کالا را از بسته بندی خارج و سلامت ظاهری آن را تایید و سپس رسید دریافت کالا از شرکت پستی مربوطه را امضاء نماید زیرا در غیر اینصورت امضاء دریافت کالا به منزله دریافت صحیح و سالم کالا بوده و پس از آن هیچگونه ادعایی از جانب مشتری توسط شرکتهای پستی قابل پذیرش نیست. بر این اساس لازم است در صورتیکه کالای مربوطه دارای هر گونه ایراد و یا مشکلی باشد، مشتری ضمن تحویل نگرفتن آن، بلافاصله موضوع را به فروشگاه اطلاع نمایند و از طریق فروشگاه پیگیر موضوع گردد.

لازم به توضیح است که هر گونه اقدامی خارج از چارچوب فوق موجب خواهد گردید که فروشگاه امکان هیچگونه پیگیری و حمایت از مشتریان را نداشته باشد.


نکات مهم در زمان ارسال کالا توسط پایانه های مسافربری (اتوبوس و سواری)

در مواردی که ارسال توسط پایانه های مسافربری صورت می گیرد سفارش کالا مربوطه حداکثر ۲ ساعت قبل از حرکت اتوبوس می بایست تکمیل گردد. بسته توسط شرکت به انبارداری تعاونی مربوطه (مبدا) تحویل داده می شود و هزینه ارسال بسته توسط مشتری در زمان تحویل کالا با انبارداری (مقصد) انجام می گیرد.


نکات مهم در زمان ارسال کالا توسط تیپاکس

در مواردی که ارسال توسط تیپاکس صورت می گیرد، مسئولیت فروشگاه تحویل سفارش بصورت صحیح و سالم به تیپاکس در حداقل بازه زمانی و ارسال کد پیگیری برای مشتری می باشد (سفارش کالا مربوطه حداکثر تا ساعت ۱۳ می بایست تکمیل گردد). در این موارد فروشگاه مسئولیتی در قبال تاخیر در ارسال یا مشکلات احتمالی آن ندارد. در این موارد و به منظور احتیاط بیشتر، فروشگاه کالا را تا سقف ممکن بیمه می نماید (در صورتیکه شرکت مربوطه بیمه ارسال داشته باشد) تا نگرانی از بابت خسارت احتمالی برای مشتریان وجود نداشته باشد.

علاوه بر بیمه، فروشگاه گزینه بسته بندی سفارشی (که شامل پوشش های اضافی در بسته بندی می باشد) را نیز برای اطمینان خاطر بیشتر مشتریان به هر روش ارسال اضافه نموده است. هزینه ارسال در زمان تحویل کالا به مشتری (مقصد) با تیپاکس صورت می گیرد.

مجددا یادآوری می گردد که مشتریان هنگام دریافت کالا از تیپاکس می بایست صحت و سلامت بسته بندی را چک، کالا را از بسته بندی خارج و سلامت ظاهری آن را تایید و سپس رسید دریافت کالا از تیپاکس مربوطه را امضاء نماید زیرا در غیر اینصورت امضاء دریافت کالا به منزله دریافت صحیح و سالم کالا بوده و پس از آن هیچگونه ادعایی از جانب مشتری توسط تیپاکس قابل پذیرش نیست. بر این اساس لازم است در صورتیکه کالای مربوطه دارای هر گونه ایراد و یا مشکلی باشد، مشتری ضمن تحویل نگرفتن آن، بلافاصله موضوع را به فروشگاه اطلاع نمایند و از طریق فروشگاه پیگیر موضوع گردد.

لازم به توضیح است که هر گونه اقدامی خارج از چارچوب فوق موجب خواهد گردید که فروشگاه امکان هیچگونه پیگیری و حمایت از مشتریان را نداشته باشد.